Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Metodeudvikling via forskningscirkler

15 UU-centre arbejder gennem denne indsats med at udvikle og afprøve udvalgte vejledningsmetoder og koncepter i UU-centrenes vejledning af målgruppen. Arbejdet er organiseret i tre forskningscirkler, der har hvert sit tema.

Indsatsen baseres på metoden forskningscirkler for at skabe en høj grad af brugerinddragelse og fokus på praksis. Formålet med forskningscirklerne er først og fremmest at bidrage med et kompetenceløft i UU, som omsættes til handling gennem efterfølgende indsatser direkte til gavn for de unge.

Temaer og forskningscirkler

Der er etableret tre forskningscirkler, henholdsvis en på Sjælland/Fyn, en i Syddanmark og en i Midt- og Nordjylland, hver med vejledere fra 5 UU-centre. Med henblik på lokal forankring deltager 2-3 UU-vejledere fra hvert UU-center. Hver cirkel har 13-15 deltagere.

For at have en ramme at arbejde ud fra, har hver cirkel et overordnet tema. I løbet af 2015 besøgte Brug for alle unge alle landets 56 UU-centre, og temaerne udspringer af de emner, som var gennemgående for langt de fleste UU-centre.

 • Tema for cirkel 1: Unge fra uddannelsesfremmede miljøer, herunder socialt udsatte unge, inklusive tosprogede unge. Cirklen har blandt andet fokus på negativ social arv.
  Deltagere: UU Vestsjælland, UU Nord, UU Vallensbæk, UU Odense og omegn og UU Øresund.
 • Tema for cirkel 2: Forældre til ikke-uddannelsesparate unge, herunder socialt udsatte forældre, tosprogede  forældre samt forældre til psykisk sårbare unge og unge med misbrug.
  Deltagere: UU Silkeborg, UU Ikast-Brande, UU Sønderborg, UU Aabenraa og UU Kolding.
 • Tema for cirkel 3: Psykisk sårbare unge, herunder unge med lav grad af robusthed, ensomme unge og unge med misbrug.
  Deltagere: UU Mors, UU Skive, UU Aalborg, UU Viborg og UU Jammerbugt.

Tre faser i arbejdet

I den første fase, som varer ca. halvandet års tid, mødes hver forskningscirkel ca. en gang om måneden. Cirkelarbejdet ledes af forsker Ulla Højmark Jensen. Formålet er, at vejlederne skal have mulighed for at reflektere over egen praksis, få nye teoretiske og erfaringsbaserede vinkler på de emner, der arbejdes med, og finde frem til nye koncepter og arbejdsmetoder m.v.

Resultaterne afprøves i større skala i fase 2 i form af konkrete UU-indsatser. Denne fase påbegyndes efter, at arbejdet i forskningscirklerne afsluttes omkring sommeren 2017.

I fase 3 sker der en opfølgning, forankring og udbredelse af erfaringerne til gavn for hele UU-sektoren.

Kontakt

 • Helene Valgreen
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  heval1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5220