Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Lokale udviklingsinitiativer i 10 UU-centre

I et samarbejde med Brug for alle unge vil 10 UU-centrene arbejde konkret med emner, som har brug for et fokus her og nu. De 10 UU-centre, som Brug for alle unge samarbejder med, har særligt store udfordringer med målgruppen ikke-uddannelsesparate unge.

Initiativerne vil være målrettet de unge, deres miljøer og netværk. Lokale aktører inddrages for at få en bred, sammenhængende indsats og skabe varig forankring.

Udvalgte UU-centre

I løbet af 2015 besøgte Brug for alle Unge (BFAU) landets 56 centre for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Udvælgelsen af de 10 UU-centre var på baggrund af denne besøgsrunde, hvor det fremgik, hvilke centre der i betydelig grad opfyldte kriteriet om særligt store udfordringer med målgruppen samt en stor andel af ikke-uddannelsesparate unge.

BFAU er i dialog med følgende UU-centre om den konkrete udmøntning af indsatsen:

UU Bornholm, UU Center Sydfyn, UU Haderslev, UU København, UU Lolland-Falster, UU Randers, UU Sjælland Syd, UU Herning, UU Vestegnen og UÙ Djursland.

Forløbet i indsatsen

Igangsættelsen af indsatsen bygger på en dialog mellem UU-centret og Brug for alle unge. Det vil være relevant at se på konkrete og akutte udfordringer, muligheder for inddragelse af de unge selv og deres forældre m.v.

Der vil fra Brug for alle unges side blive lagt vægt på inddragelse af lokale aktører, forankring, lokal bæredygtighed, medfinansiering m.v. UU-centret vælger initiativer ud fra, hvad det anser kan være med til at løfte en del af netop deres indsats for de ikke-uddannelsesparate.

Overordnet er processen for indsatsen følgende:

I hele perioden vil Brug for alle unge være til rådighed for sparring, deltagelse i styregruppemøder, være til stede ved konkrete arrangementer m.v. Brug for alle unge vil også spille en aktiv rolle i videndeling og forankring af de opnåede resultater i UU-systemet mere bredt.

Kontakt

 • Inaam Illahi Sahibzada

  Inaam Illahi Sahibzada
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  insah1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5461
  Mobil 2298 0804

 • Jon

  Jon Nedergaard
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  joned1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5668