Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Forældreindsatser

Brug for alle unge har i alle indsatser fokus på forældrenes betydning for de unges lyst til og motivation for uddannelse.

For at rykke de unge i forhold til uddannelse og generelle sociale kompetencer er det vigtigt, at forældrene bliver positive deltagere i deres børns liv.

I 2011 begyndte Brug for alle unge som en del af boligområdeindsatsen at videreudvikle og igangsætte indsatser, som specifikt retter sig mod at inddrage og kvalificere forældre i forhold til deres børns skolegang og valg af uddannelse.

I den nuværende vejledningsindsats (2015-2018) bliver der fortsat arbejdet med forældrenes rolle i forhold til deres børns uddannelsesvalg. Den ene af forskningscirklerne har forældre som tema, og nogle af de lokale indsatser vil også lave særlige initiativer målrettet forældre.

Evalueringer af Brug for alles unges indsatser i udsatte boligområder viser blandt andet, at:

 • uddannelse er vigtig i alle familier, og der tales meget om uddannelse. Der er imidlertid et begrænset kendskab til uddannelsessystemet blandt mange forældre, hvilket blandt andet skyldes forældrenes eget begrænsede uddannelsesniveau og sproglige vanskeligheder.
 • blandt en del forældre, særligt med arabisk baggrund, vægtes uddannelser, der har høj status i hjemlandene, højt, særligt advokat, læge og ingeniør.
 • de unge i udbredt grad selv kan vælge deres uddannelse, men at der dog er et stort forventningspres fra forældrene i forhold til valg af uddannelse.

Samarbejde med lokale aktører
Det var blandt andet disse konklusioner Brug for alle unges forældreindsats i udsatte boligområder søgte at imødekomme. Gennem samarbejde med lokale aktører blev der udviklet og gennemført aktiviteter for forældre med etnisk minoritetsbaggrund i lokalområderne.

Læs mere om Brug for alle unges forældreindsatser i udsatte boligområder 2011-14 her.

Inspirationsmateriale til forældresamarbejde
Brug for alle unge har udviklet inspirationsmaterialet ’Uddannelse – dit barns fremtid’, der giver forældre med indvandrerbaggrund viden om ungdomsuddannelserne og guider forældre til at hjælpe deres børn med at vælge ungdomsuddannelse.

Materialet er udgivet på otte forskellige sprog. Hent det her eller bestil det i tryk hos Schultz Boghandel.

Uddannelse - dit barns fremtid_arabisk (pdf)

Uddannelse - dit barns fremtid_dansk (pdf)

Uddannelse - dit barns fremtid_engelsk (pdf)

Uddannelse - dit barns fremtid_farsi (pdf)

Uddannelse - dit barns fremtid_pashto (pdf)

Uddannelse - dit barns fremtid_somali (pdf)

Uddannelse - dit barns fremtid_tyrkisk (pdf)

Uddannelse - dit barns fremtid_urdu (pdf)

Kontakt

 • Anette Ramsøe

  Annette Ramsøe
  Uddannelses-konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  anram1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5641